WeberMT Logo
Global Web Sites | Polski
SOCIAL MEDIA
Die neue MC 85 Grabenwalze (Mehrzweckverdichter) / The new MC 85 Trench roller (Mulitpurpose compactor)

MC 85 Trench roller / Grabenwalze

Najczęściej zadawane pytania - Właściwości podłoża i obszary zastosowania

Właściwości podłoża  i obszary zastosowania

Istotą każdego projektu budowlanego jest właściwe zagęszczenie podłoża. Z jednej strony, prawidłowe zagęszczenie zwiększa trwałość i nośność podłoża. Z drugiej strony stanowi ono ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę i mróz.


W jaki sposób można opisać podłoże?

Każdy rodzaj podłoża składa się z powietrza (gazu), wody i masy stałej. Kształt i wielkość ziarna oraz zawartość wody decydują o tym, z jakim rodzajem gruntu mamy do czynienia. Podłoża dzielimy na: „grunty niespoiste”, „grunty spoiste” i „grunty typu mieszanego”.


Grunty niespoiste (Rys. 1)

Grunty niespoiste to sypki typ podłoża, składający się z dużych ziaren gleby, np. odłamków skalnych, kamieni, żwiru lub gruboziarnistych piasków. Mają one więcej wolnych przestrzeni w strukturze i charakteryzują się wysoką przepuszczalnością wody. Konsekwencją jest łatwe wysuszenie tego typu gruntu. Gleby niespoiste są dlatego zasadniczo mrozoodporne i mniej wrażliwe na warunki atmosferyczne. Kolejną cechą charakterystyczną jest ich wysoka nośność i wytrzymałość na obciążenia po ich zagęszczeniu dzięki szczelnemu rozmieszczeniu poszczególnych wielkości ziaren.

Rys. 1


Grunty spoiste (Rys. 2)

Grunty spoiste składają się z drobnych ziaren i wykazują dużą zawartość wody. Przykładami tego typu gleb są muł i glina. Wysoka zawartość wody sprawia, że gleby te są wrażliwe na mróz i warunki atmosferyczne. Podczas ulewnego deszczu taki typ podłoża pęcznieje. Woda otacza poszczególne ziarna i zmniejsza tarcie. Możliwość zagęszczenia takiego gruntu jest więc znacznie mniejsza. W celu zagęszczenia tego typu gleby należy ją odsuszyć, odprowadzając wodę w niej zawartą na powierzchnię poprzez ugniatanie lub walcowanie.

Rys. 2


Grunty typu mieszanego (Rys. 3)

Grunty typu mieszanego składają się proporcjonalnie z ziaren spoistych i niespoistych o różnej wielkości. Właściwości zagęszczające gleby zależą więc od udziału procentowego zawartych w niej ziaren drobnych i grubych.

Abb. 3


Ziarna kanciaste (Rys. 4)

Ziarna kanciaste są trudniejsze do zagęszczenia, ale są bardzo wytrzymałe i mają dużą nośność. Przykładowo: tłuczeń i grys mają kanciaste i kątowe kształty ziaren. Tłuczeń w  połączeniu z grysem mogą tworzyć mieszankę.Rys. 4

Gruby tłuczeń albo drobny tłuczeń    +  grys                 =  mieszanka tłucznia i grysu


Ziarna kuliste (Rys. 5)

Ziarna kuliste są łatwiejsze do zagęszczenia, ale mają mniejszą nośność. Przykładem może być mieszanka żwiru i piasku

.

                  żwir                  +                     piasek                   =           mieszanka żwiru i piasku
                                                                                                                                                               Rys. 5


Jak się zagęszcza podłoże?

Wibracje maszyny pobudzają materiał do drgania. Rezultatem jest ponowne ułożenie ziarna. Proces ten redukuje do minimum ubytki i puste przestrzenie w materiale. Tworzy się gęste, jednorodne podłoże.


Tabela zastosowań

Za pomocą naszej tabeli zastosowań w łatwy sposób można dokonać wyboru odpowiedniej maszyny. Tabela uwzględnia takie czynniki jak: waga maszyny, wysokość wysypu oraz liczbę etapów zagęszczania w zależności od różnych rodzajów gruntów. Dodatkowo zawiera również wartość orientacyjną dla maksymalnej głębokości zagęszczania maszyny. Głębokość zagęszczenia jest różna dla różnych rodzajów podłoża.

>> Kliknij tutaj, aby zapoznać się z tabelą zastosowań


Źródło obrazu
Verdichtungstechnik im Erdbau und Verkehrswegebau
Prof. Dr.-Ing. Dr. Ing. E. h. Rudolf Floss