Reverzní vibrační deska CR 1 Hd

Odstředivá síla: 15 kN   -   Pracovní šířka: 35 cm   -   Hmotnost: 92 kg

Předchozí model je nahrazen strojem s novou konstrukcí. Opticky a technicky jsme přenesli design vibrační desky
CR 2 na tento menší a lehčí model. Svou novou velikostí a hmotností se vibrační deska CR 1 Hd stala skutečnou lehkou
váhou mezi reverzními deskami.
Vynikající jsou zejména její nízké hodnoty ukazatele přenosu vibrací z rukojeti na ruce, které díky pouhým 1,5m/s² leží
výrazně níže než je doporučená hraniční hodnota 2,5m/s².
Díky plynulému přepínání směru pojezdu vpřed a vzad je možno pracovat precizně i při hutnění v prostorech, kde je málo
místa. Deska CR 1 Hd najde díky své univerzálnosti uplatnění při zhutňování menších ploch se zámkovou dlažbou, či asfaltem
nebo při běžných výstavbách chodníků či zahrad.
Jako doplňkovou výbavu lze využít integrovaný podvozek k usnadnění přepravy na stavbě, systém vodního skrápění pro
zhutňování asfaltu či plastovou podložku pro zhutňování zámkové dlažby.


>> katalog výrobků s technickými údaji